Bảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEM

Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

Tìm hiểu chung

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Thông tư 50/2022/TT-BTC quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Theo đó, đối tượng bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình hoặc cho từng hạng mục của công trình trong thời gian xây dựng. Các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối thiểu.
Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư hoặc nhà thầu cung cấp.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Chào bạn, nếu bạn cần một tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm hãy gửi yêu cầu tư vấn ngay để được trợ giúp

Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm sau:

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2022/TT-BTC.
Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng.
Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, oxy hóa.
Tổn thất do hiện tượng mục rữa và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2022/TT-BTC).
Tổn thất do hiện tượng kết tạo vẩy cứng như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2022/TT-BTC).
Chi phí sửa chữa, thay thế, chỉnh sửa khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề. Loại trừ này chỉ áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, không áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục khác là hậu quả gián tiếp do khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề.
Tổn thất hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê.

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 119/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có)).
Thời hạn bảo hiểm đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các bộ phận, hạng mục đó được bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng.

Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có)) cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào đến trước, nhưng không quá hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày bắt đầu chạy thử.
Thời hạn bảo hiểm đối với các thiết bị đã qua sử dụng lắp đặt vào công trình sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các thiết bị đó bắt đầu được chạy thử.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Chào bạn, nếu bạn cần một tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm hãy gửi yêu cầu tư vấn ngay để được trợ giúp

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng gồm

Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

+ Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

+ Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hoặc để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thông tin một số hãng bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt

Công ty bảo hiểm Bảo Việt được thành lập từ năm 1965. Trải qua gần 60 năm hoạt động Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự là Công ty bảo lâu năm nhất tại Việt Nam, liên tục khẳng định vị trí số 1 thị trường cả về thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc lẫn quy mô vốn điều lệ. Bảo hiểm Bảo Việt đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong công tác hỗ trợ, giải quyết bồi thường cho khách hàng cũng như trong công tác an sinh xã hội; nhằm bảo đảm phát triển bền vững và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.Với giỏ sản phẩm đa dạng cung cấp tới khách hàng như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao, bảo hiểm Hole in one,… và không thể không kể tới một sản phẩm nổi bật là bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng với mức phí chỉ từ 0.04%.

Bảo hiểm PTI

PTI được thành lập từ năm 01/08/1998. Hiện nay, cổ đông lớn nhất của PTI là Công ty Bảo hiểm DB – Hàn Quốc (chiếm 37,32%.) PTI là công ty bảo hiểm đứng thứ 4 về thị phần trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

PTI hiện có hơn 3.000 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại 55 công ty thành viên mạng lưới phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. PTI cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải.

PTI hiện đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng với mức phí vô cùng cạnh tranh tùy từng loại công trình khác nhau.

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Chào bạn, nếu bạn cần một tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm hãy gửi yêu cầu tư vấn ngay để được trợ giúp

Bảo hiểm MIC

MIC được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân ủy Trung Ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính. Hiện tại MIC đang đứng ở vị trí số 5 về thị phần trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. MIC cung câp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ để phục vụ khách hàng với mức phí vô cùng cạnh tranh.

Hệ thống mạng lưới vững mạnh với 70 công ty thành viên, và hơn 400 phòng kinh doanh trên toàn quốc. MIC đã và đang mang đến nhiều sản phẩm bảo hiểm uy tín như: Bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm,… Sản phẩm bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng đang được MIC cung cấp với mức phí vô cùng ưu đãi chỉ từ 0.1%

Chắc hẳn khi đọc qua bài này bạn đã nắm rõ phần nào về bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng rồi. Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc hay muốn đăng kí bảo hiểm thì hãy để lại thông tin cho chúng tôi hoặc liên lạc với IBAOHIEM để sở hữu bảo hiểm ngay bây giờ nhé.

Thông tin bài viết tham khảo: https://baochinhphu.vn/bao-hiem-bat-buoc-cong-trinh-trong-thoi-gian-xay-dung-102220824143039993.htm

Một số tài liệu tham khảo

1/ Thông tư 50/2022/TT-BTC

2/ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

3/ Nghị định số 20/2022/NĐ-CP

Sau khi tìm hiểu về Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, quý khách có thắc mắc hay câu hỏi có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline: 0966.795.333 – 0966.490.888. Hoặc để lại thông tin liên hệ, nhân viên tư vấn của IBAOHIEM sẽ liên hệ ngay để tư vấn miễn phí cho quý khách hàng.


  avatar-tu-van

  Bạn cần tư vấn chuyên nghiệp
  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

  5/5

  CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Gửi thông tin, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ lại trong vòng 2 phút