Bảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEM

Bảo Hiểm Tai Nạn Bảo Minh

Ngày nay, y học hiện đại đang ngày càng phát triển, các loại máy móc hỗ trợ rất nhiều trong việc khám chữa bệnh. Những dụng cụ cao cấp và chăm sóc đặc biệt giúp nâng cao, cải thiện sức khỏe con người. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp rủi ro và muốn tận hưởng các dịch vụ chăm sóc đặc biệt thì phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.

Để ai cũng được điều trị tốt nhất, chăm sóc chu đáo nhất trong trường hợp không may gặp rủi ro, Bảo Minh đã cho ra mắt gói bảo hiểm tai nạn. Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh chia sẻ rủi ro, gánh nặng tài chính với người lao động không may gặp nạn và chia sẻ trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động.

Tại sao nên tham gia bảo hiểm Bảo Minh

Được thành lập vào năm 1994, Bảo Minh được coi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc khởi tạo và xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam. Sau hơn 25 năm phát triển, từ chỗ chỉ có số vốn 40 tỷ đồng, Bảo Minh đã trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm với 62 công ty thành viên, 550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc cùng 1.640 Cán bộ nhân viên và 4.249 Đại lý chuyên nghiệp phục vụ khách hàng.

Từ năm 2016 đến nay, Bảo Minh liên tục được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best đánh giá mức năng lực tài chính B++ (Tốt) và được Tạp chí Forbes vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất thị trường Việt Nam.

Đối tượng bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm

Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng tuổi trở lên.

2. Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

 • Những người có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Phạm vi đại lý theo Quy tắc bảo hiểm này được xác định là lãnh thổ Việt Nam. Nếu muốn được bảo hiểm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Bên mua bảo hiểm phải đóng thêm phụ phí bảo hiểm được quy định tại Biểu phí bảo hiểm kèm Quy tắc này và phạm vi địa lý bảo hiểm phải được ghi cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

1. Chết do thương tật thân thể do tai nạn 

Phạm vi bảo hiểm này cho cả các trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra cho Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp. 

2. Trợ cấp ngày nằm viện:

Trong trường hợp người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Khoản 1 Điều 4 có yêu cầu bảo hiểm thêm về khoản trợ cấp nằm viện được quy định tại Khoản 3, Điều 8 của Quy tắc này. Với điều kiện được Bảo Minh chấp nhận và Bên mua bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm được quy định tại Biểu phí, khi bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện để điều trị, sẽ được Bảo Minh chi trả thêm một khoản tiền trợ cấp nằm viện trong thời gian nằm điều trị thương tật do tai nạn được quy định cụ thể trong Quy tắc này.

Quyền lợi bảo hiểm

A. Chết và thương tật vĩnh viễn

 1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai

nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi

trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của

Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo

Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

 1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh

viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai

nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh

sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm

hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường

hợp số tiền chi trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia.

B. Thương tật tạm thời

 1. Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm

vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo

hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành

kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

 1. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm

vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị

thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền

phẫu thuật, tiền khám, chi phí điều trị như: xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp

phim, truyền dịch, truyền máu, oxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí… Tiền bồi dưỡng bằng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày điều

trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày/ vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp

tổng số tiền chi trả không vượt tỷ lệ % thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo

hiểm của Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này.

 1. Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có

số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn,

khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về

chi phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và

số tiền chi trả được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp

đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho

từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo

hiểm và tổng số tiền chi trả cho các Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được

vượt quá tổng chi phí điều trị thực tế cũng như không được vượt quá tổng số tiền

bảo hiểm tham gia.

C. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

Tiền trợ cấp nằm viện: Số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm chính trong mọi trường hợp và theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi mỗi ngày nằm viện = 3.25% x Số tiền bảo hiểm trợ cấp

Các điểm loại trừ

Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi). Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội. Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Các hoạt động hàng không. Tham gia đánh nhau trừ khi đó là hành động tự vệ. cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật. Ngộ độc thức ăn. Động đất, núi lửa, chiến tranh, nội chiến,đình công, khủng bố.

Biểu phí bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được phân loại theo mức độ rủi ro. Bảo Minh phân loại rủi ro tai nạn thành các mức độ như sau:

Mức độ rủi ro 1: người làm nghề nghiệp không phải lao động chân tay hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ.
Mức độ rủi ro 2: người làm nghề nghiệp mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có rủi ro cao hơn loại 1.
Mức độ rủi ro 3: người làm nghề nghiệp nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở năm loại trên, cụ thể: thủy thủ, thuyền viên, công nhân làm việc trên giàn khoan dầu khí, công nhân làm việc trong hầm mỏ, thợ lặn….

Lưu ý:

Đối với nhóm khách hàng chưa xác định hoặc có nhiều mức độ rủi ro khác nhau/hỗn hợp thì Bảo Minh áp dụng tỉ lệ phí bán hàng ở nhóm 1
Đối với nhóm lao động làm việc tại văn phòng có mức độ rủi ro rất thấp (thấp hơn mức độ rủi ro 1), khách hàng yêu cầu giảm phí thấp hơn mức quy định thì đơn vị gửi yêu cầu về Tổng công ty chào phí.

Phí bảo hiểm năm = Tỷ lệ phí bảo hiểm năm x Số tiền bảo hiểm 

Tỷ lệ phí bảo hiểm tử vong và thương tật theo năm:

a. Cơ bản (trong lãnh thổ Việt Nam): Tỷ lệ phí bảo hiểm năm như sau:

b. Ngoài lãnh thổ Việt Nam: Tỷ lệ phí bảo hiểm năm như sau:

Tỷ lệ phí bảo hiểm trợ cấp nằm viện:

Số tiền trợ cấp tối đa: 100.000.000 đồng

Phụ phí bảo hiểm ( theo Điều 6)

a) Phụ phí áp dụng Người được bảo hiểm chơi các môn thể thao không chuyên: Phụ phí bảo hiểm: 0,1% Số tiền bảo hiểm / người / ngày trong suốt thời gian tham gia thi đấu.
b) Phụ phí BH cho ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc : 0,1% x Số tiền bảo hiểm

Một số tài liệu tham khảo

Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh bảo vệ bạn trước những tai nạn và rủi ro, đem đến sự hài lòng, an tâm và những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Sau khi tìm hiểu về Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh, quý khách có thắc mắc hay câu hỏi có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline: 0966.795.333 – 0966.490.888. Hoặc để lại thông tin liên hệ, nhân viên tư vấn của IBAOHIEM sẽ liên hệ ngay để tư vấn miễn phí cho quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ và sản phẩm của IBAOHIEM


  avatar-tu-van

  Bạn cần tư vấn chuyên nghiệp
  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY