Bảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEM

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định

Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc

Bổ sung quy định  về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là:

“Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”

Mức chi phí mua bảo hiểm bắt buộc

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

 • Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng.
 • Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn.
 • Đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh”

Thời hạn bảo hiểm

Bổ sung quy định về thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm”.

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Phạm vi bảo hiểm

Bổ sung về phạm vi bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba:

“Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”

Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

 • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý.
 • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên.
 • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền.
 • Tổn thất mang tính thảm họa.
 • Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 • Tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.

Quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu

Bổ sung thêm quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba:

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

 • Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
 • Đối với công trình có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất”.

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày 01/7/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này./.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây IBAOHIEM đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng hiện nay.

Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại đây: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

Tài liệu tham khảo:

1/ Thông tư 50/2022/TT-BTC

2/ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

3/ Nghị định số 20/2022/NĐ-CP

Liên hệ và tư vấn

Trên đây là những chia sẻ về Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0966 490 888 – 02466 569 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

Sau khi nhận được yêu cầu quý khách hàng tư vấn viên của IBAOHIEM sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ quý khách hàng.

Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi


  avatar-tu-van

  Bạn cần tư vấn chuyên nghiệp
  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY